Header Ads

2013.08.13 G1 CLIMAX 23 精選集

proresu

NJPW Best of the 23rd G1 Climax----- Best.of.the.23rd.G1.Climax-NJPW-Part.1 -----
01. 2013.08.01 - Yuji Nagata vs Minoru Suzuki
02. 2013.08.01 - Satoshi Kojima vs Hiroshi Tanahashi
03. 2013.08.01 - Kazuchika Okada vs Prince Devitt
04. 2013.08.02 - Satoshi Kojima vs Katsuyori Shibata
05. 2013.08.02 - Kota Ibushi vs Tetsuya Naito
06. 2013.08.02 - Hiroshi Tanahashi vs Tomohiro Ishii
07. 2013.08.03 - Hirooki Goto vs Satoshi Kojima
08. 2013.08.03 - Hiroshi Tanahashi vs Davey Boy Smith Jr.
----- Best.of.the.23rd.G1.Climax-NJPW-Part.2 -----
09. 2013.08.04 - Katsuyori Shibata vs Tomohiro Ishii
10. 2013.08.04 - Minoru Suzuki vs Tetsuya Naito
11. 2013.08.04 - Kazuchika Okada vs Togi Makabe
12. 2013.08.04 - Shinsuke Nakamura vs Kota Ibushi
13. 2013.08.06 - Kazuchika Okada vs Davey Boy Smith Jr.
14. 2013.08.06 - Hiroshi Tanahashi vs Togi Makabe
15. 2013.08.07 - Kazuchika Okada vs Katsuyori Shibata
16. 2013.08.07 - Shinsuke Nakamura vs Yuji Nagata
----- Best.of.the.23rd.G1.Climax-NJPW-Part.3 -----
17. 2013.08.07 - Hiroshi Tanahashi vs Hirooki Goto
18. 2013.08.08 - Yujiro Takahashi vs Kota Ibushi
19. 2013.08.08 - Karl Anderson vs Yuji Nagata
20. 2013.08.08 - Katsuyori Shibata vs Prince Devitt
21. 2013.08.08 - Kazuchika Okada vs Tomohiro Ishii
22. 2013.08.08 - Satoshi Kojima vs Togi Makabe
23. 2013.08.10 - Lance Archer vs Satoshi Kojima
24. 2013.08.10 - Tomohiro Ishii vs Togi Makabe
25. 2013.08.10 - Minoru Suzuki vs Kota Ibushi
----- Best.of.the.23rd.G1.Climax-NJPW-Part.4 -----
26. 2013.08.10 - Shinsuke Nakamura vs Tetsuya Naito
27. 2013.08.10 - Hiroshi Tanahashi vs Kazuchika Okada
28. 2013.08.11 - Karl Anderson vs Tetsuya Naito
29. 2013.08.11 - Lance Archer vs Davey Boy Smith Jr.
30. 2013.08.11 - Kazuchika Okada vs Satoshi Kojima
31. 2013.08.11 - Hiroshi Tanahashi vs Katsuyori Shibata
32. 2013.08.10 - 23rd G1 Climax Tournament: FINAL

https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1NDQ2MzUy.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

轉檔下載
http://adf.ly/TvOO6

沒有留言

普羅擂司摔角@2022. 技術提供:Blogger.